Przykładowe referencje

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
z siedzibą w Gdańsku

“BUDOWA I DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PASYWNEJ (W TYM SERWEROWNIE), DOSTOSOWANIE I ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH I SIECI ZASILANIA GWARANTOWANEGO WRAZ Z DOSTAWĄ BUDYNKOWYCH (CENTRALNYCH) ZASILACZY UPS”

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
w Gdańsku

“BUDOWA I DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PASYWNEJ (W TYM SERWEROWNIE), DOSTOSOWANIE I ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH I SIECI ZASILANIA GWARANTOWANEGO WRAZ Z DOSTAWĄ BUDYNKOWYCH (CENTRALNYCH) ZASILACZY UPS”

Urząd Miasta Bartoszyce

„Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół” dla potrzeb realizacji projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!”

Powiat Bydgoski

“Wykonanie sieci informatycznej – budynek przy ul. Zygmunta Augusta 16”

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego

„Wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprądowej, okablowania strukturalnego wraz z dostawą i wdrożeniem sprzętu sieciowego i komputerowego”

Miasto Ostrołęka

„Budowa sieci okablowania strukturalnego LAN wraz z dostawą i wdrożeniem sprzętu sieciowego i serwerowego w Szkołach Podstawowych i Liceach Ogólnokształcących Miasta Ostrołęka”

Gmina Bełchatów

„Dostawa sprzętu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) do Szkół Podstawowych Gminy Bełchatów”

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

„Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego, sieciowego, serwerowego i multimedialnego”

Zespół Szkół w Wołominie

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do celów edukacyjnych”

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Włocławek

„Zakup i dostawa komputerów i urządzeń drukujących”

Kociewskie Centrum Zdrowia Starogard Gdański

„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Stacja Pogotowania Ratunkowego w Gdańsku

„Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowywanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS”

Urząd Miasta Pelplin

``Edukacyjny Pelplin - równamy do najlepszych``

Powiat Olsztyński

„Modernizacja sieci LAN i pomieszczenia serwerowni Powiatu Olsztyńskiego”

Powiat Starogard Gdański

„Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego dla Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.``

Powiat Elbląski

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”

Urząd Miasta Skarszewy

„Dostawa i wdrożenie sprzętu sieciowego i serwerowego oraz dostawa i instalacja wyposażenia TIK pracowni językowo-komputerowych, komputerowych i eksperymentu wraz z zestawami interaktywnymi dla szkół uczestniczących w projekcie pn. „Razem ku lepszej przyszłości!”

Urząd Miasta Świecie

„Dostawy i wdrożenie sprzętu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkół Gminy Świecie biorących udział w projekcie pn.: ``Nowe możliwości w kształceniu``

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

„Dostawa i uruchomienie sprzętu serwerowego pod system klasy Hospital Information System”

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

„Informatyzacja i dostawa sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) oraz w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień (Malbork)”